VÝBORY SPOLOČENSTIEV


Výbor Pozemkového spoločenstva Urbariát Paňovce

  • predseda : 

Karol Ujco

  • podpredseda: 

Ján Spišák

  • člen: 

Katarína Ficeriová

  • člen: 

Emil Petrík

  • člen: 

Jozef Jámbor

Výbor Pasienkového pozemkového spoločenstva Paňovce

  • predseda: 

Róbert Ujco

  • podpredseda: 

Veronika Vargová

  • člen: 

Ervin Šimon

  • člen: 

Katarína Komjátiová

  • člen: 

Vojtech Komjáty