OZNAMY: Dňa 23.03.2019 sa v kultúrnom dome v Paňovciach uskutoční valné zhromaždenie Pasienkového pozemkového spoločenstva a Pozemkového spoločenstva Urbariát Paňovce.

Pozvánky ako aj splnomocnenie pre inú osobu nájdete tu     

Oznamy / nový článok

1 2 3 4 [>]