DOZORNÁ RADA PPS a PSU

  • predsedníčka: 

Edita Mušínská

  • člen: 

Mgr. Judita Juhászová

  • člen:               

Ladislav Leško

  • člen: 

Martin Ivanko